Search
  • En kreativ frisersalong i Västerås City
  • Kungsgatan 2 | info@kloak.se | 021 - 14 48 00
Search Menu

Galleri Kloak 8/2 – 1/3

Månadens konstnärliga gästspel i salongen, Mikael Reuter visar målningar och skulpturer 8/2- 1/3. Mikael Reuter (f1966) är sedan mitten av nittiotalet verksam som musiker, bildkonstnär och performance artist. Reuter är främst känd för allmänheten genom sin medverkan i für alle kollektivets TV-produktioner och föreställningar. Hemmahörande i …

Read more